Բուլդոզեր SD7K

  • Hydro-static Bulldozer SD7K

    Հիդրոստատիկ բուլդոզեր SD7K

    Կիսակոշտ կախովի, բարձրացված ատամնանիվ, մակարդակի էլեկտրոնային շարժիչ, հիդրոստատիկ և անընդհատ փոփոխական փոխանցումատուփ, լիարժեք էներգիայի համընկնում, ավտոմատ կառավարման անկախ հովացման համակարգ: