Snow Groomer SG400

  • SG400 Snow Groomer

    SG400 Snow Groomer

    Բարձր ամրության և ճշգրիտ կտրման աշխատանքներով սայրի կտրող եզրերի անկյունի մշակված ձևը թույլ է տալիս ձյան մեջ պտտվելը նվազեցնել դիմադրությունը և հասնել ձյան մաքրման աշխատանքների լավագույն էֆեկտներին: